Všetky konsolidované znenia predpisu 344/2002

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.06.2013 305/2012 305/2012 účinný od 01.06.2013
2 01.01.2013 17/2013 17/2013 účinný od 01.01.2013 do 31.05.2013
305/2012 305/2012 účinný od 01.01.2013 do 31.05.2013
3 01.11.2012 305/2012 305/2012 účinný od 01.11.2012 do 31.12.2012
4 01.06.2012 261/2012 261/2012 účinný od 01.06.2012 do 31.10.2012
5 20.01.2012 11/2012 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmene a doplnení zoznamu zmluvných strán k Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 11/2012 účinný od 20.01.2012 do 31.05.2012
6 29.09.2011 307/2011 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmenách a doplneniach zoznamu zmluvných strán k Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 307/2011 účinný od 29.09.2011 do 19.01.2012
7 01.08.2011 345/2011 345/2011 účinný od 01.08.2011 do 28.09.2011
8 18.03.2011 70/2011 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmenách a doplneniach zoznamu zmluvných strán k Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 70/2011 účinný od 18.03.2011 do 31.07.2011
9 01.11.2010 25/2011 25/2011 účinný od 01.11.2010 do 17.03.2011
10 29.10.2010 412/2010 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky k Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 o doplnení zoznamu zmluvných strán 412/2010 účinný od 29.10.2010 do 31.10.2010
11 01.03.2010 76/2010 76/2010 účinný od 01.03.2010 do 28.10.2010
12 01.01.2010 76/2010 76/2010 účinný od 01.01.2010 do 28.02.2010
13 01.07.2009 343/2009 343/2009 účinný od 01.07.2009 do 31.12.2009
14 01.05.2008 254/2008 254/2008 účinný od 01.05.2008 do 30.06.2009
15 01.02.2008 254/2008 254/2008 účinný od 01.02.2008 do 30.04.2008
16 30.05.2007 243/2007 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o doplnení zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa o Albánsku republiku a Bulharskú republiku, o doplnení výhrad k článku 55 a vyhlásení Albánskej republiky a Bulharskej republiky k článku 34 a o určení ústredného orgánu podľa článku 29 v týchto štátoch, v Maďarskej republike a v Litovskej republike 243/2007 účinný od 30.05.2007 do 31.01.2008
17 01.04.2007 243/2007 243/2007 účinný od 01.04.2007 do 29.05.2007
18 01.02.2007 243/2007 243/2007 účinný od 01.02.2007 do 31.03.2007
19 01.05.2006 455/2006 455/2006 účinný od 01.05.2006 do 31.01.2007
20 17.05.2005 28/2006 28/2006 účinný od 17.05.2005 do 30.04.2006
21 14.04.2005 133/2005 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vyhlásení skutočností dôležitých pre vykonávanie Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa 133/2005 účinný od 14.04.2005 do 16.05.2005
22 01.02.2005 133/2005 133/2005 účinný od 01.02.2005 do 13.04.2005
23 01.09.2004 306/2004 306/2004 účinný od 01.09.2004 do 31.01.2005
24 08.05.2004 306/2004 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o doplnení zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa o Litovskú republiku a o doplnení ústredných orgánov Austrálskeho zväzu a Lotyšskej republiky 306/2004 účinný od 08.05.2004 do 31.08.2004
25 01.09.2003 406/2003 406/2003 účinný od 01.09.2003 do 07.05.2004
26 01.08.2003 406/2003 406/2003 účinný od 01.08.2003 do 31.08.2003
27 01.06.2003 147/2003 147/2003 účinný od 01.06.2003 do 31.07.2003
28 01.04.2003 147/2003 147/2003 účinný od 01.04.2003 do 31.05.2003
29 01.12.2002 147/2003 147/2003 účinný od 01.12.2002 do 31.03.2003
30 01.02.2002 účinný od 01.02.2002 do 30.11.2002
31 01.01.2002 účinný od 01.01.2002 do 31.01.2002
MENU
Hore