Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 10. januára 2023 č. 1/2023, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu 27/2023 účinný od 27.01.2023

Platnosť od: 27.01.2023
Účinnosť od: 27.01.2023
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 10. januára 2023 č. 1/2023, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu 27/2023 účinný od 27.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 27/2023 s účinnosťou od 27.01.2023
VYKONÁVACIE PREDPISY:
483/2001 Z. z. Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001 účinný od 01.07.2024
566/2001 Z. z. Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 01.01.2025
Načítavam znenie...
MENU
Hore