Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku o pristúpení zamestnávateľov ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Asociáciou priemyslu, poľnohospodárstva a služieb a Odborovým zväzom výroby, obchodu a služieb 18/2023 účinný od 13.01.2023

Platnosť od: 13.01.2023
Účinnosť od: 13.01.2023
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Kolektívne pracovno-právne vzťahy
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku o pristúpení zamestnávateľov ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Asociáciou priemyslu, poľnohospodárstva a služieb a Odborovým zväzom výroby, obchodu a služieb 18/2023 účinný od 13.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 18/2023 s účinnosťou od 13.01.2023
VYKONÁVACIE PREDPISY:
2/1991 Zb. Zákon o kolektívnom vyjednávaní 2/1991 účinný od 01.03.2021
Načítavam znenie...
MENU
Hore