Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku o pristúpení zamestnávateľov ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Asociáciou priemyslu, poľnohospodárstva a služieb a Odborovým zväzom výroby, obchodu a služieb 18/2023 účinný od 13.01.2023

Platnosť od: 13.01.2023
Účinnosť od: 13.01.2023
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Kolektívne pracovno-právne vzťahy
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku o pristúpení zamestnávateľov ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Asociáciou priemyslu, poľnohospodárstva a služieb a Odborovým zväzom výroby, obchodu a služieb 18/2023 účinný od 13.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 18/2023 s účinnosťou od 13.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 5 ods. 3 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov bol na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 4. januára 2023 uložený dodatok o pristúpení zamestnávateľov ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:

Dodatok č. 9 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa z 1. apríla 2015 uzatvorený 9. decembra 2022 medzi Asociáciou priemyslu, poľnohospodárstva a služieb

a

Odborovým zväzom výroby, obchodu a služieb.

Načítavam znenie...
MENU
Hore