Všetky konsolidované znenia predpisu 18/2023

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 13.01.2023 účinný od 13.01.2023
MENU
Hore