Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania odsúdeným 7/2023 účinný od 10.02.2024

Platnosť od: 05.01.2023
Účinnosť od: 10.02.2024
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Odmena za prácu
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 7/2023 s účinnosťou od 10.02.2024 na základe 10/2024
RUŠÍ PREDPIS:
384/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným 384/2006 účinný od 01.01.2022 do 31.01.2023
MENENÝ:
10/2024 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2023 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania odsúdeným 10/2024 účinný od 10.02.2024
VYKONÁVACIE PREDPISY:
475/2005 Z. z. Zákon o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov 475/2005 účinný od 01.01.2022
Načítavam znenie...
MENU
Hore