Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania odsúdeným 7/2023 účinný od 10.02.2024

Platnosť od: 05.01.2023
Účinnosť od: 10.02.2024
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Odmena za prácu
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 7/2023 s účinnosťou od 10.02.2024 na základe 10/2024


Nový paragraf
§ 11a
Prechodné ustanovenie účinné od 10. februára 2024


Rozúčtovanie pracovných odmien odsúdených zaradených do práce v roku 2024 sa vykoná podľa tohto nariadenia a podľa pracovných taríf uvedených v prílohách č. 3 a 4 v znení účinnom od 10. februára 2024.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 7/2023 Z. z.


Mesačné pracovné tarify pre odsúdených zaradených do práce (v eurách mesačne)

Pracovný
stupeň
Počet rokov
započítanej praxe
Pracovná trieda 1 2 3 4 1 do 5 rokov 284,30 308,50 333,60 545,70 2 od 5 do 10 rokov 297,20 321,20 348,80 570,00 3 nad 10 rokov 309,50 335,00 363,10 593,00
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 7/2023 Z. z.


Hodinové pracovné tarify pre odsúdených zaradených do práce (v eurách za hodinu)

Pracovný
stupeň Počet rokov
započítanej praxe Pracovná trieda 1 2 3 4 1 do 5 rokov 1,634 1,773 1,917 3,136 2 od 5 do 10 rokov 1,708 1,846 2,005 3,276 3 nad 10 rokov 1,779 1,925 2,087 3,408
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore