Nariadenie vlády Slovenskej republiky o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vysokokvalifikovaným štátnym príslušníkom tretích krajín 521/2021 účinný od 01.01.2023 do 30.09.2023

Platnosť od: 28.12.2021
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 30.09.2023
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Cudzinecký režim
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vysokokvalifikovaným štátnym príslušníkom tretích krajín 521/2021 účinný od 01.01.2023 do 30.09.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 521/2021 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 471/2022

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore