Všetky konsolidované znenia predpisu 521/2021

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.10.2023 371/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 521/2021 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vysokokvalifikovaným štátnym príslušníkom tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 471/2022 Z. z. 371/2023 účinný od 01.10.2023
2 01.01.2023 471/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 521/2021 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vysokokvalifikovaným štátnym príslušníkom tretích krajín 471/2022 účinný od 01.01.2023 do 30.09.2023
3 01.04.2022 účinný od 01.04.2022 do 31.12.2022
MENU
Hore