Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka 21/2013 účinný od 01.01.2015

Platnosť od: 01.02.2013
Účinnosť od: 01.01.2015
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Obchodné záväzkové vzťahy
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 21/2013 s účinnosťou od 01.01.2015 na základe 303/2014

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore