Podzákonné predpisy k predpisu 21/2013

  1. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka 303/2014 účinný od 01.01.2015
MENU
Hore