Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom 97/1963 účinný od 01.06.2023

Platnosť od: 16.12.1963
Účinnosť od: 01.06.2023
Autor: Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky
Oblasť: Medzinárodné právo súkromné
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST19JUD14817DS13EUPP6ČL20

Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom 97/1963 účinný od 01.06.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 97/1963 s účinnosťou od 01.06.2023 na základe 150/2022

Legislatívny proces k zákonu 150/2022§ 68a
Príslušnosť súdu

Na konanie o uznaní cudzieho rozhodnutia osobitným výrokom je príslušný
a)
Krajský súd v Bratislave, ak ide o cudzie rozhodnutie vo veciach uvedených v § 67 ods.1,
b)
okresný súd, v ktorého obvode má dieťa bydlisko, a ak nemá bydlisko, súd, v ktorého obvode sa zdržuje; ak nie je taký súd, na konanie je príslušný Mestský súd Bratislava II, ak ide o cudzie rozhodnutie o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti alebo o úprave styku s ním,
c)
súd, ktorý je príslušný na nariadenie výkonu rozhodnutia alebo vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, ak nie je daná jeho príslušnosť podľa písmena b); ak ide o rozhodnutie, ktoré nevyžaduje výkon, je príslušný všeobecný súd osoby, voči ktorej sa rozhodnutie má uznať, a ak nie je taký súd, na konanie je príslušný Okresný súd Trnava.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore