Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok 88/2017 účinný od 01.05.2017

Platnosť od: 20.04.2017
Účinnosť od: 01.05.2017
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok 88/2017 účinný od 01.05.2017
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 88/2017 s účinnosťou od 01.05.2017

Legislatívny proces k zákonu 88/2017

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok sa mení takto:

§ 54 znie:

„§ 54 (1) Každý má právo konať pred správnym súdom v materinskom jazyku alebo v jazyku, ktorému ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2017.

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore