Dôvodové správy k predpisu 88/2017

  1. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA, Pétera VÖRÖSA, Eleméra JAKABA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
    K predpisu 88/2017 , dátum vydania: 20.04.2017
MENU
Hore