Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70719
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 219/2006 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 58/2009 účinný od 01.04.2009


Platnosť od: 27.02.2009
Účinnosť od: 01.04.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Bezpečnosť a obrana štátu, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Vojenská služba

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD72 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 219/2006 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 58/2009 účinný od 01.04.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 58/2009 s účinnosťou od 01.04.2009

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom ...

1.

V § 1 sa za slová „vojnového veterána“ vkladá čiarka a slová „vojnového veterána in memoriam“. ...

2.

V nadpise § 2 sa za slovo „veterán“ vkladajú slová „a vojnový veterán in memoriam“.

3.

V § 2 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a sa vypúšťa.

4.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Osobe, ktorá zomrela pri vykonávaní činností uvedených v § 2 alebo v súvislosti s nimi, ...

5.

V nadpise § 3 sa slovo „priznanie“ nahrádza slovom „priznaní“.

6.

Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 3a Konanie o priznaní postavenia vojnového veterána in memoriam (1) Konanie o priznaní postavenia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a)
§ 117 Občianskeho zákonníka.“.

7.

§ 5 vrátane nadpisu znie:

„Ministerstvo § 5 Ministerstvo a) rozhoduje o priznaní postavenia vojnového veterána a vojnového ...

8.

Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 6a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2009 (1) Účastník protikomunistického ...

9.

Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. l a dopĺňa sa príloha č. 2, ktorá znie:

„Príloha č. 2 k zákonu č. 463/2003 Z. z.
VZOR
Prevziať prílohu - Obrázok 01“.

2.

V § 69 sa odsek 9 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) veterána protikomunistického odboja, ak nie je zároveň policajtom, profesionálnym vojakom ...

3.

§ 70 ods. 1 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
veteránovi protikomunistického odboja.“.

4.

V § 70 ods. 5 sa za slovo „veterán“ vkladajú slová „alebo veterán protikomunistického odboja“ ...

Čl. III

Zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu ...

1.

V § 8 ods. 1 písm. j) sa slovo „rozhoduje“ nahrádza slovom „rozhodovať“.

2.

V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) rozhodovať o priznaní postavenia veterána protikomunistického odboja, veterána protikomunistického ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2aa znie:

„2aa) § 10 ods. 2 a § 11b ods. 3 zákona č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení ...

Čl. IV

Zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 6 ods. 1 sa vypúšťa odkaz 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.

2.

V § 10 odsek 2 znie:

„(2) Účastníkovi protikomunistického odboja podľa § 6 prináleží postavenie veterána protikomunistického ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťa.

3.

V § 11 ods. 1 sa slovo „Úrad“ nahrádza slovom „Ústav“.

4.

V § 11 sa vypúšťa odsek 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.

5.

Za § 11 sa vkladajú § 11a až 11c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 11a Starostlivosť o veterána protikomunistického odboja (1) Ústav pamäti národa je povinný ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 7b znejú:

„7a) § 69 a 70 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2009.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore