Všetky konsolidované znenia predpisu 58/2009

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.04.2009 účinný od 01.04.2009
MENU
Hore