Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 575/2001 účinný od 02.01.2023 do 28.02.2023

Platnosť od: 29.12.2001
Účinnosť od: 02.01.2023
Účinnosť do: 28.02.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Štátne orgány
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST65JUD16415DS64EUPPČL8

Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 575/2001 účinný od 02.01.2023 do 28.02.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 575/2001 s účinnosťou od 02.01.2023 na základe 429/2022

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore