Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 575/2001 účinný od 02.01.2023 do 28.02.2023

Platnosť od: 29.12.2001
Účinnosť od: 02.01.2023
Účinnosť do: 28.02.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Štátne orgány
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST65JUD16415DS64EUPPČL8

Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 575/2001 účinný od 02.01.2023 do 28.02.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 575/2001 s účinnosťou od 02.01.2023 na základe 429/2022


§ 8
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

(1)
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre
a)
dráhy a dopravu na dráhach,
b)
cestnú dopravu,
c)
kombinovanú dopravu,
d)
pozemné komunikácie,
e)
vnútrozemskú plavbu a prístavy, námornú plavbu,
f)
civilné letectvo,
g)
pošty,
h)
telekomunikácie,
i)
verejné práce,
j)
stavebnú výrobu a stavebné výrobky,
k)
tvorbu a uskutočňovanie bytovej politiky,
l)
poskytovanie štátnej prémie k stavebnému sporeniu a štátneho príspevku k hypotekárnym úverom,
m)
cestovný ruch,
n)
energetickú hospodárnosť budov,
o)
tvorbu a uskutočňovanie politiky mestského rozvoja,
p)
tvorbu a uskutočňovanie politiky inteligentnej mobility.
(2)
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky plní funkciu štátneho dopravného úradu a námorného úradu.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore