Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov 511/2021 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 22.12.2021
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Spotrebné dane
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov 511/2021 účinný od 01.01.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 511/2021 s účinnosťou od 01.01.2023

Legislatívny proces k zákonu 511/2021

MENÍ:
530/2011 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 530/2011 účinný od 01.01.2026
467/2002 Z. z. Zákon o výrobe a uvádzaní liehu na trh 467/2002 účinný od 01.01.2023
Načítavam znenie...
MENU
Hore