Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 49/2012 účinný od 01.07.2012 do 31.12.2012

Platnosť od: 17.02.2012
Účinnosť od: 01.07.2012
Účinnosť do: 31.12.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Evidencia obyvateľstva
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD17DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 49/2012 účinný od 01.07.2012 do 31.12.2012
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 49/2012 s účinnosťou od 01.07.2012
Načítavam znenie...
MENU
Hore