Všetky konsolidované znenia predpisu 49/2012

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2013 účinný od 01.01.2013
2 01.07.2012 účinný od 01.07.2012 do 31.12.2012
3 01.04.2012 účinný od 01.04.2012 do 30.06.2012
MENU
Hore