Všetky konsolidované znenia predpisu 468/2011

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2014 417/2013 Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 417/2013 účinný od 01.01.2014
383/2013 Zákon o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 383/2013 účinný od 01.01.2014
2 01.07.2013 účinný od 01.07.2013 do 31.12.2013
3 15.07.2012 189/2012 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 189/2012 účinný od 15.07.2012 do 30.06.2013
4 01.01.2012 účinný od 01.01.2012 do 14.07.2012
5 15.12.2011 účinný od 15.12.2011 do 31.12.2011
MENU
Hore