Podzákonné predpisy k predpisu 461/2003

 1. platnýNariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 101/2021 účinný od 19.03.2021
 2. platnýNariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z. o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 132/2020 Z. z. 102/2021 účinný od 31.03.2021
 3. platnýOpatrenie Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2012 103/2013 účinný od 30.04.2013
 4. platnýNariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ďalšom predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 103/2021 účinný od 19.03.2021
 5. platnýOpatrenie ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2013 109/2014 účinný od 30.04.2014
 6. platnýOpatrenie Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2013 109/2014 účinný od 30.04.2014
 7. platnýVyhláška Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje súbor otázok súvisiacich s príjmom spotrebiteľa 11/2018 účinný od 01.05.2018
 8. platnýOpatrenie ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2010 131/2011 účinný od 30.04.2011
 9. platnýOpatrenie Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2010 131/2011 účinný od 30.04.2011
 10. platnýOpatrenie ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2010 131/2011 účinný od 30.04.2011
 11. platnýNariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 131/2020 účinný od 25.02.2022
 12. platnýNariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z. o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti 132/2020 účinný od 22.05.2020
 13. platnýOpatrenie ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2007 135/2008 účinný od 30.04.2008
 14. platnýOpatrenie Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2007 135/2008 účinný od 30.04.2008
 15. platnýOpatrenie ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2008 136/2008 účinný od 01.07.2008
 16. platnýOpatrenie Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2008 136/2008 účinný od 01.07.2008
 17. platnýOpatrenie Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2011 136/2012 účinný od 30.04.2012
 18. platnýOpatrenie ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2011 136/2012 účinný od 30.04.2012
 19. platnýNariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 101/2020 Z. z. o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 137/2020 účinný od 30.05.2020
 20. platnýOpatrenie Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2008 154/2009 účinný od 30.04.2009
 21. platnýOpatrenie ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2008 154/2009 účinný od 30.04.2009
 22. platnýNariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 154/2021 účinný od 24.04.2021
 23. platnýOznámenie o vydaní výnosu zo 16.3.2004 č. 158/04 - II/1, ktorým sa upravuje zúčtovanie poistného na starobné poistenie a na invalidné poistenie plateného štátom 155/2004 účinný od 01.04.2004
 24. neplatnýOpatrenie Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú náležitosti informácie o stave individuálneho účtu poistenca a náležitosti informácie o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca 157/2004 účinný od 19.08.2005 do 31.12.2023
 25. platnýNariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 16/2022 účinný od 21.01.2022
 26. platnýOpatrenie ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2004 163/2005 účinný od 30.04.2005
 27. platnýOpatrenie Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2004 163/2005 účinný od 30.04.2005
 28. platnýOpatrenie ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2009 164/2010 účinný od 30.04.2010
 29. platnýOpatrenie Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2009 164/2010 účinný od 30.04.2010
 30. platnýNariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 101/2020 účinný od 03.07.2020
MENU
Hore