Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2008 136/2008 účinný od 01.07.2008

Platnosť od: 24.04.2008
Účinnosť od: 01.07.2008
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie, Sociálna pomoc

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2008 136/2008 účinný od 01.07.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Opatrenie 136/2008 s účinnosťou od 01.07.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2008

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 82 ods. 2 zákona č. ...

§ 1

Dôchodkové dávky v roku 2008 sa zvyšujú o 5,0 %.

§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2008.

Viera Tomanová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore