Nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 131/2020 účinný od 21.05.2021

Platnosť od: 22.05.2020
Účinnosť od: 21.05.2021
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Dôchodkové zabezpečenie, Sociálne poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 131/2020 účinný od 21.05.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 131/2020 s účinnosťou od 21.05.2021 na základe 181/2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 293ew ods. 2 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení ...

§ 1
(1)

Poistné na sociálne poistenie, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená ...

a)
marec 2020 je splatné v termíne do 30. septembra 2021,
b)
máj 2020 je splatné v termíne do 31. decembra 2021,
c)
jún 2020 je splatné v termíne do 31. marca 2022,
d)
júl 2020 je splatné v termíne do 30. júna 2022,
e)
december 2020 je splatné v termíne do 30. septembra 2022,
f)
január 2021 je splatné v termíne do 31. decembra 2022,
g)
február 2021 je splatné v termíne do 31. marca 2023,
h)
marec 2021 je splatné v termíne do 30. júna 2023,
i)
apríl 2021 je splatné v termíne do 30. septembra 2023,
j)
máj 2021 je splatné v termíne do 31. decembra 2023.
(2)

Povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie podľa odseku 1 trvá aj, ak v čase platenia poistného ...

§ 2

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Igor Matovič v. r.

Poznámky

  • 1)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z. o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore