Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2013 109/2014 účinný od 30.04.2014

Platnosť od: 29.04.2014
Účinnosť od: 30.04.2014
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Sociálne poistenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2013 109/2014 účinný od 30.04.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 109/2014 s účinnosťou od 30.04.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2013

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1

Suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2013 je 9 888 eur.

§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 30. apríla 2014.

Ján Richter v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore