Podzákonné predpisy k predpisu 461/2003

 1. platnýOpatrenie ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2013 109/2014 účinný od 30.04.2014
 2. platnýOpatrenie ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2010 131/2011 účinný od 30.04.2011
 3. platnýOpatrenie ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2010 131/2011 účinný od 30.04.2011
 4. platnýOpatrenie ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2007 135/2008 účinný od 30.04.2008
 5. platnýOpatrenie ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2008 136/2008 účinný od 01.07.2008
 6. platnýOpatrenie ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2011 136/2012 účinný od 30.04.2012
 7. platnýOpatrenie ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2008 154/2009 účinný od 30.04.2009
 8. platnýOznámenie o vydaní výnosu zo 16.3.2004 č. 158/04 - II/1, ktorým sa upravuje zúčtovanie poistného na starobné poistenie a na invalidné poistenie plateného štátom 155/2004 účinný od 01.04.2004
 9. platnýOpatrenie ktorým sa ustanovujú náležitosti informácie o stave individuálneho účtu poistenca a náležitosti informácie o zmenách stavu individálneho účtu poistenca 157/2004 účinný od 26.03.2004
 10. platnýOpatrenie ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2004 163/2005 účinný od 30.04.2005
 11. platnýOpatrenie ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2009 164/2010 účinný od 30.04.2010
 12. platnýOpatrenie ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2009 164/2010 účinný od 30.04.2010
 13. neplatnýOpatrenie ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkových dávok v roku 2005 167/2005 účinný od 01.07.2005 do 01.07.2005
 14. platnýOpatrenie ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2006 196/2007 účinný od 30.04.2007
 15. platnýOpatrenie ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2007 197/2007 účinný od 01.07.2007
 16. platnýNariadenie vlády ktorým sa ustanovuje spôsob určenia poistno-matematického ekvivalentu nároku na starobný dôchodok vo vzťahu k dôchodkovému systému Európskej únie alebo jej inštitúcie 200/2012 účinný od 15.07.2012
 17. platnýOznámenie o vydaní opatrenia zo 14.4..2004 č. 2109/2004-II/1, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu na kalendárny rok 2003 211/2004 účinný od 22.04.2004
 18. platnýOpatrenie ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2005 228/2006 účinný od 30.04.2006
 19. platnýOpatrenie ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2006 229/2006 účinný od 30.04.2006
 20. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob určenia poistno-matematického ekvivalentu nároku na starobný dôchodok vo vzťahu k dôchodkovému systému Európskej únie alebo jej inštitúcie 251/2014 účinný od 30.09.2014
 21. platnýOpatrenie ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2015 295/2014 účinný od 01.01.2015
 22. platnýOpatrenie ktorým sa ustanovuje maximálna suma mesačného príjmu a maximálna suma priemerného mesačného príjmu z určenej dohody o brigádnickej práci študentov na rok 2014 328/2013 účinný od 31.10.2013
 23. platnýOpatrenie ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2013 329/2012 účinný od 01.01.2013
 24. platnýOpatrenie ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2014 329/2013 účinný od 31.10.2013
 25. platnýOpatrenie ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2012 344/2011 účinný od 01.01.2012
 26. platnýOpatrenie ktorým sa mení opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 157/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú náležitosti informácie o stave individuálneho účtu poistenca a náležitosti informácie o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca 372/2005 účinný od 19.08.2005
 27. platnýOpatrenie ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2010 413/2009 účinný od 01.01.2010
 28. platnýOpatrenie ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2013 437/2012 účinný od 01.01.2013
 29. platnýOpatrenie ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2009 450/2008 účinný od 01.01.2009
 30. platnýOpatrenie ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkových dávok od 1. decembra 2004 466/2004 účinný od 01.12.2004
MENU
Hore