Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 44/2024 účinný od 01.01.2025

Platnosť od: 12.03.2024
Účinnosť od: 01.01.2025
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Jedy, narkotiká, toxikománia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 44/2024 účinný od 01.01.2025
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 44/2024 s účinnosťou od 01.01.2025

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore