Všetky konsolidované znenia predpisu 44/2024

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2025 účinný od 01.01.2025
MENU
Hore