Všetky konsolidované znenia predpisu 396/2020

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 13.02.2023 účinný od 13.02.2023
2 01.07.2022 účinný od 01.07.2022 do 12.02.2023
3 01.01.2022 účinný od 01.01.2022 do 30.06.2022
4 01.10.2021 účinný od 01.10.2021 do 31.12.2021
5 01.07.2021 účinný od 01.07.2021 do 30.09.2021
MENU
Hore