Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 394/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 29.11.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Školstvo a vzdelávanie, Dane z príjmu, Stredné školstvo, Základné školstvo, Miestna štátna správa
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 394/2022 účinný od 01.01.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 394/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
Načítavam znenie...
MENU
Hore