Zákon o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 383/2013 účinný od 01.05.2023

Platnosť od: 20.11.2013
Účinnosť od: 01.05.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Rodinné právo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUD3DS4EUPPČL0

Zákon o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 383/2013 účinný od 01.05.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 383/2013 s účinnosťou od 01.05.2023 na základe 132/2023


§ 4
Suma príspevku pri narodení dieťaťa

(1)
Suma príspevku pri narodení dieťaťa je
a)
829,86 eura, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až štvrtého pôrodu,
b)
151,37 eura, ak ide o dieťa narodené z piateho pôrodu a ďalšieho pôrodu.
(2)
Ak sa súčasne narodilo viac detí, suma príspevku pri narodení dieťaťa podľa odseku 1 sa zvyšuje o 75,69 eura na každé dieťa.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore