Všetky konsolidované znenia predpisu 366/1997

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.02.2004 5/2004 Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2004 účinný od 01.02.2004 do 31.01.2008
2 01.01.2004 461/2003 Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.01.2004 do 31.01.2004
3 01.01.1998 účinný od 01.01.1998 do 31.12.2003
MENU
Hore