Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 363/2022 účinný od 01.01.2023 do 30.12.2023

Platnosť od: 08.11.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 30.12.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 363/2022 účinný od 01.01.2023 do 30.12.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 363/2022 s účinnosťou od 01.01.2023

Legislatívny proces k zákonu 363/2022

MENÍ:
250/2012 Z. z. Zákon o regulácii v sieťových odvetviach 250/2012 účinný od 01.07.2024
309/2009 Z. z. Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov 309/2009 účinný od 31.12.2023
657/2004 Z. z. Zákon o tepelnej energetike 657/2004 účinný od 01.04.2025
Načítavam znenie...
MENU
Hore