Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 330/1991 účinný od 01.01.2022 do 31.03.2022

Platnosť od: 19.08.1991
Účinnosť od: 01.01.2022
Účinnosť do: 31.03.2022
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Hospodárska správa lesov

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST35JUD40DS25EUPP7ČL9

Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 330/1991 účinný od 01.01.2022 do 31.03.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 330/1991 s účinnosťou od 01.01.2022 na základe 503/2021

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore