Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 328/2002 účinný od 01.01.2023 do 06.06.2023

Platnosť od: 28.06.2002
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 06.06.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo hmotné, Právo sociálneho zabezpečenia, Zamestnanosť, Polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže, Vojenská služba, Colné orgány
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST40JUD16852DS31EUPPČL2

Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 328/2002 účinný od 01.01.2023 do 06.06.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 328/2002 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 420/2022

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore