Zákon o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 323/2015 účinný od 01.12.2015 do 30.04.2018

Platnosť od: 01.12.2015
Účinnosť od: 01.12.2015
Účinnosť do: 30.04.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Rozpočtové právo, Kontrolný systém, Územná samospráva, Cenné papiere, Investovanie, Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDS3EUPPČL0

Zákon o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 323/2015 účinný od 01.12.2015 do 30.04.2018
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 323/2015 s účinnosťou od 01.12.2015
Načítavam znenie...
MENU
Hore