Dôvodové správy k predpisu 323/2015

  1. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Aleny BAŠISTOVEJ, Magdalény KUClAŇOVEJ a Erika TOMÁŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
    K predpisu 374/2019 , dátum vydania: 18.11.2019
  2. Vládny návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    K predpisu 112/2018 , dátum vydania: 14.04.2018
  3. Vládny návrh zákona o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    K predpisu 323/2015 , dátum vydania: 01.12.2015
MENU
Hore