Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70993
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 308/2000 účinný od 21.05.2020


Platnosť od: 04.10.2000
Účinnosť od: 21.05.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Telekomunikácie a telekomunikačné služby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST31 JUD33776 DS20 EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 308/2000 účinný od 21.05.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 308/2000 s účinnosťou od 21.05.2020 na základe 129/2020


§ 37a
Výnimky z časového rozsahu vysielanej reklamy a telenákupu

(1)
Do vysielacieho času vyhradeného reklame sa na účely § 36 a 37 nezapočítava čas venovaný
a)
vlastnej propagácii vrátane oznámení vysielateľa o vlastnom programe,
b)
charitatívnym výzvam,
c)
oznamom vo verejnom záujme vysielaným bezplatne,
d)
politickej reklame, ak je vysielaná bezplatne alebo v čase podľa osobitného predpisu,35a)
e)
označeniu sponzora programu vysielaného podľa § 38 ods. 2 a označeniu umiestňovania produktov podľa § 39a ods. 5 písm. d).
(2)
Vlastná propagácia na účely tohto zákona je činnosť vysielateľa určená na získanie a udržanie pozornosti verejnosti na vlastné vysielanie, programy, tovary alebo služby, priamo spojené s vysielaním a programami; za vlastnú propagáciu sa nepovažuje oznámenie vysielateľa, ktorým informuje verejnosť o vlastnom programe.
(3)
Charitatívna výzva na účely tohto zákona je výzva vysielaná vysielateľom bezplatne alebo bez poskytnutia inej protihodnoty, ktorá obsahuje žiadosť o pomoc pre fyzickú osobu, skupinu fyzických osôb, sociálne či charitatívne organizácie alebo nadácie založené na podporu takých cieľov.
(4)
Oznam vo verejnom záujme na účely tohto zákona je krátky oznam nepolitického subjektu zameraný na šírenie osvety, najmä v oblasti zvyšovania právneho vedomia, bezpečnosti na cestách alebo ochrany spotrebiteľa, zdravia, prírody, životného prostredia a na prezentáciu audiovizuálneho dedičstva a iného kultúrneho dedičstva a prístupu k nim.
zobraziť paragraf
§ 69
Frekvenčné spektrum na analógové terestriálne vysielanie pre vysielateľa na základe zákona

(1)
Prvý televízny analógový terestriálny okruh na vysielanie televíznej programovej služby sa vyhradzuje pre vysielateľa na základe zákona.1)
(2)
Druhý televízny analógový terestriálny okruh na vysielanie televíznej programovej služby sa vyhradzuje pre vysielateľa na základe zákona.1)
(3)
V pásme stredných vĺn na vysielanie rozhlasovej programovej služby sa pre vysielateľa na základe zákona1) vyhradzujú dve vysielacie siete na celoplošné vysielanie.
(4)
V pásme veľmi krátkych vĺn (VKV II) na vysielanie rozhlasovej programovej služby sa pre vysielateľa na základe zákona1) vyhradzujú tri vysielacie siete na celoplošné vysielanie.
(5)
Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie je dotknutá právomoc rady podľa osobitného predpisu pri odňatí frekvencie využívanej na analógové televízne vysielanie;48a) právo podľa odsekov 1 a 2 vysielateľovi na základe zákona zanikne k frekvencii tvoriacej analógový terestriálny okruh právoplatným rozhodnutím o jej odňatí, najneskôr však do konca roku 2012.
(6)
Vysielateľ na základe zákona je povinný využívať pridelenú časť frekvenčného spektra výlučne na plnenie svojich úloh stanovených týmto zákonom a osobitným zákonom1) a nesmie ju poskytnúť na využitie tretej osobe.
zobraziť paragraf
§ 69a
Požiadavky vysielateľa na základe zákona na frekvencie na analógové terestriálne vysielanie rozhlasovej programovej služby

(1)
O požiadavkách vysielateľa na základe zákona nad rámec § 69 na frekvencie na analógové terestriálne vysielanie rozhlasovej programovej služby rozhoduje rada vo výberovom konaní, na ktoré sa primerane vzťahuje § 48.
(2)
Rada môže rozhodnúť o pridelení frekvencie vysielateľovi na základe zákona podľa odseku 1 najviac na osem rokov a iba v prípade, že v období najmenej dvoch rokov, odkedy je možné frekvenciu prideliť, o frekvenciu neprejavil záujem žiaden vysielateľ na základe licencie ani iný žiadateľ o licenciu najmenej v troch po sebe nasledujúcich výberových konaniach podľa § 48.
(3)
Výberové konanie o frekvenciu, ktorú rada pridelila vysielateľovi na základe zákona podľa odseku 2, začne rada najskôr tri roky pred skončením platnosti pridelenia frekvencie a najneskôr dva roky pred skončením platnosti pridelenia frekvencie.
zobraziť paragraf
§ 76dm
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia


Podľa § 69a sa postupuje aj v konaní začatom pred účinnosťou tohto zákona, ktoré nebolo právoplatne skončené.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore