Podzákonné predpisy k predpisu 308/2000

  1. platnýVyhláška o technických požiadavkách na zvukovú zložku programovej služby 468/2013 účinný od 01.01.2014
MENU
Hore