Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom 294/1999 účinný od 01.09.2004

Platnosť od: 13.11.1999
Účinnosť od: 01.09.2004
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana spotrebiteľa, Zodpovednosť v občianskom práve
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD3DS1EUPPČL1

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 294/1999 s účinnosťou od 01.09.2004 na základe 451/2004

Neevidujeme žiadne súvislosti k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore