Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom 294/1999 účinný od 01.09.2004

Platnosť od: 13.11.1999
Účinnosť od: 01.09.2004
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana spotrebiteľa, Zodpovednosť v občianskom práve
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD3DS1EUPPČL1

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 294/1999 s účinnosťou od 01.09.2004 na základe 451/2004


§ 1
Zodpovednosť výrobcu

(1)
Výrobca zodpovedá za škodu spôsobenú vadným výrobkom na zdraví alebo na živote poškodeného alebo na veci inej, ako je vadný výrobok, ak je obvykle určená na osobné použitie alebo na osobnú spotrebu, ktorá poškodenému slúžila prevažne na tento účel, ak poškodený preukáže, že výrobok je vadný, škodu a príčinnú súvislosť medzi vadným výrobkom a škodou.
(2)
Výrobca zodpovedá za škodu na veci inej, ako je vadný výrobok, podľa odseku 1, len ak je škoda vyššia ako 20 000 Sk.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore