Dôvodové správy k predpisu 294/1999

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    K predpisu 451/2004 , dátum vydania: 04.08.2004
MENU
Hore