Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch 241/1993 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023

Platnosť od: 27.10.1993
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.12.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Chyba údajov, Pracovno-právne vzťahy, Štát
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13JUD8DS7EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 241/1993 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 414/2022 a 409/2022

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore