Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch 241/1993 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023

Platnosť od: 27.10.1993
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.12.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Chyba údajov, Pracovno-právne vzťahy, Štát
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13JUD8DS7EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 241/1993 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 414/2022 a 409/2022


§ 3
Pamätné dni


Pamätnými dňami Slovenskej republiky sú:
a) 6. marec - Deň obetí pandémie COVID-19, b) 25. marec - Deň zápasu za ľudské práva, c) 13. apríl - Deň nespravodlivo stíhaných, d) 1. máj - Deň pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii, e) 4. máj - výročie úmrtia M. R Štefánika, f) 7. jún - výročie Memoranda národa slovenského, g) 21. jún - Deň odchodu okupačných vojsk sovietskej armády z Česko-Slovenska v roku 1991, h) 24. jún - Deň pamiatky obetí komunistického režimu, i) 5. júl - Deň Slovákov žijúcich v zahraničí, j) 17. júl - výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky, k) 4. august - Deň Matice slovenskej, l) 10. august - Deň obetí banských nešťastí, m) 21. august - Deň obetí okupácie Česko-Slovenska v roku 1968, n) 9. september - Deň obetí holokaustu a rasového násilia, o) 19. september - Deň vzniku Slovenskej národnej rady, p) 22. september - Deň boja proti nenávistným prejavom na deťoch, r) 6. október - Deň hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie, s) 12. október - Deň samizdatu, t) 27. október - Deň černovskej tragédie, u) 29. október - Deň narodenia Ľudovíta Štúra, v) 30. október - výročie Deklarácie slovenského národa, w) 31. október - Deň reformácie, x) 30. december - Deň vyhlásenia Slovenska za samostatnú cirkevnú provinciu.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore