Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku 229/1991 účinný od 01.09.2022

Platnosť od: 24.06.1991
Účinnosť od: 01.09.2022
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Hospodárska správa lesov

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST31JUD62149DS14EUPP11ČL5

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 229/1991 s účinnosťou od 01.09.2022 na základe 257/2022

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore