Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 224/2010 účinný od 01.09.2010

Platnosť od: 25.05.2010
Účinnosť od: 01.09.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo, Konkurz a reštrukturalizácia, Trestné právo, Súdne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD22DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 224/2010 účinný od 01.09.2010
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 224/2010 s účinnosťou od 01.09.2010
Načítavam znenie...
MENU
Hore