Dôvodové správy k predpisu 224/2010

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    K predpisu 224/2010 , dátum vydania: 25.05.2010
MENU
Hore