Všetky konsolidované znenia predpisu 224/2010

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.09.2010 účinný od 01.09.2010
MENU
Hore