Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 211/2019 účinný od 01.07.2020

Platnosť od: 17.07.2019
Účinnosť od: 01.07.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pošta a telekomunikácie, Štátna správa, Bankové a finančné inštitúcie, Cenné papiere, Správne poplatky, Súdne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 211/2019 účinný od 01.07.2020
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 211/2019 s účinnosťou od 01.07.2020

Legislatívny proces k zákonu 211/2019

Načítavam znenie...
MENU
Hore